stará technika

Počátky hasičství v Opočně ...
... najdeme již roku 1868 a to v tělocvičné jednotě Sokol. Roku 1876 se zřizuje samostatně sbor dobrovolných hasičů v Opočně. Dne 30. července 1876 přišlo do valné schůze občanů 27 účastníků, bylo zvoleno 6 členů, kteří měli za úkol vytvořit stanovy pro sbor. stará technika Ustavující valná hromada se konala 17. září 1876, kde byly s nepatrnými změnami stanovy schváleny a byly provedeny volby. Dne 23.října 1876 se sbor poprvé podílel na likvidaci požáru a to v domě A. J. Skuherského.

Přehled činnosti Sboru dobrovolných hasičů:
1882 - byla zakoupena dvoukolová stříkačka sací od firmy František Smékal
1896 - dvacáté výročí založení sboru bylo oslaveno taneční zábavou a fotografováním celého sboru
1901 - sbor zúčastnil slavnostního otevření Kodymova národního domu
1905 - byla prodána stříkačka a obnos byl uložen do městské spořitelny,
jako základ pro zakoupení parní stříkačky
1908 až 1909 - prováděna přestavba zbrojnice
1910 až 1911 - za částku 13.760 Kč byla koupena parní stříkačka společně
s posunovacímžebříkem od firmy Smejkal v Praze
1937 - bylo ve sboru 55 můžu, 14 žen a 22 příslušníků mládeže
1940 - 9.listopadu zakoupena motorová stříkačka od firmy ,,Mára" za částku 39.020 Kč
1941 - zakoupeno ojeté auto značky ,,Tatra" za 7.000 Kč
1946 - 70.výročí založení bylo oslaveno slavnostní schůzí, odpoledne na náměstí cvičení a večer byl uspořádán na sokolské zahradě karneval
1973 - proběhl nábor mladých hasičů, podařilo se získat 16 členů do družstva žáků, kteří se poprvé tohoto roku zapojili do hry Plamen
1983 - byl sbor vybaven vozidlem AVIA 30
1992 - v červnu byl uspořádán I. ročník soutěže ,,O putovní pohár hasičské mládeže", vítězem se stali mladí hasiči z Častolovic
1994 - městská rada v tomto roce rozhodla o převedení historické parní stříkačky do majetku Sboru dobrovolných hasičů Opočno. Také v tomto roce byli úspěšní mladí hasiči, kteří obsadili třetí místo v okresním kole celoroční hry Plamen. V III. ročníku ,,O putovní pohár hasičské mládeže" se povedlo mladým hasičům zvítězit a tak pohár zůstal doma.
1996 - v srpnu se konali oslavy 120. výročí založení našeho sboru.
Proběhla výstava historických dokumentů v hasičárně, ukázka historické i současné techniky a na závěr slavnostní schůze
1998 - v červnu tohoto roku postihly rozsáhlá území v našem okrese povodně a nevyhnuli se ani našemu městu. Členové výjezdové jednotky se účastnili prací na likvidaci následků této přírodní katastrofy nejprve v Opočně a poté i v okolí dle potřeby
2002 - v tomto roce se opět vyskytly v naší republice povodně. I když se tentokrát vyhnuli našemu okresu, naše jednotky odjela na týden pomáhat do Dolních Beřkovic. Následně byla zaslána i finanční pomoc. Proběhla i rekonstrukce šatny a výstavba nového sušáku a opěrné zdi
2006 - aviepři příležitosti 130. výročí založení našeho sboru byl vysvěcen slavnostní prapor
Aktuality Zásahy jednotky
Parnička Jednotka
Akce sboru Technika
Soutěže Dokumenty
Děti Foto
Výbor PDF soubor
Foto, video  
   
Poslední aktualizace Poslední aktualizace
23.5. - Akce parnička 31.8. - Zásahy
12.8. - Zásahy
2.8. - Zásahy
24.7. - Zásahy
30.6. - Zásahy
   
Od 1.1.2012 celkem: 35015 přístupů | Dnes: 1